تعریف بیماری

هرگونه ناخوشی بدن یا اندامهای مخصوص و یا بخشی از بدن را گویند.

ابن سینا می فرماید: سلامت سرشت یا حالتی است که در آن اعمال بدن به درستی سر می زند، و نقطه مقابل آن فقط دور شدن از سلامت است و بس.

به طوریکه می بینیم ابن سینا به مسئله ای بس حساس و دقیق یعنی سرزدن اعمال حیاتی (فیزیولوژی) بدن اشاره می کند و آن را در صورتی که به درستی و به طور فیزیولوژیک انجام گیرد حالت سلامت بدن دانسته و نقطه مقابل آن را بیماری می داند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *