ضد التهاب (Antiphlogistica)

 

این مواد را برای درمان زخم ها و کوفتگی ها به کار می برند. آن ها ورم را کاهش می دهند و بازسازی بافت های آسیب دیده را (با تاثیر بر غشای مخاطی و سطح گرانولی) تسریع می کنند.

بنابراین بابونه و اکلیل کوهی جراحت ها را التیام می بخشند، خزه اثر ضد تورم روی مجاری ادرار دارد و گل نرگس ضمن التیام زخم ها، بیماری پوستی را درمان می کند. رزمارنیوس در مصارف خارجی ضد روماتیسم و توت فرنگی برای جوش صورت مفید است.

(بابونه به خاطر نافع بودن در بسیاری از موارد مورد توجه است. گل های خشک شده ی آن که در تهیه جوشانده ها و ضماد برای درمان ناراحتی ها و تورم ها به کار می رود، و در اکثر خانه ها یافت می شود).