مزاج رنگ ها

رنگ آبی آسمان رنگ اعتدال و موافق با مزاج همه انسان ها است. در کتاب شگفتی های آفرینش آمده ” در رنگ آسمان و حکمت و صواب تدبیر آن بنگر. این رنگ، مناسب ترین و بهترین رنگ برای تقویت نور دیدگان است”. اکثریت مخلوقات حیوانی رنگ آبی آسمان را دوست دارند و به آن عض می ورزند و با دیدن آن غم های خود را از یاد می برند.

رنگ سبز نیز رنگی معتدل است و گرایش به گرمی دارد و به انسان و حیوانات آرامش می دهد. و در کتاب شگفتی های آفرینش درباره رنگ سبز آمده “حتی پزشکان به کسی که دیدگانش آسیب دیده سفارش می کنند که همواره در رنگ سبز مایل به تیره بنگرد. برخی از طبیبان حاذق به کسی که در بینایی او ضعفی به هم رسیده سفارش می کنند، که در ظرف سبزی که آکنده از آب باشد بنگرد”. بهترین مکان برای انسان های مایوس، ناامید و افسرده قرار گرفتن در مناظر سبز رنگ طبیعت است.

رنگ سفید سرد است و موجب انعکاس سردی در روح و روان و بدن می شود.

رنگ سیاه نیز سرد است. سردی رنگ سیاه بیشتر از رنگ سفید است از این رو می توان گفت رنگ سیاه سرد و خشک و رنگ سفید سرد و تر است. تماشای مستمر این رنگ ها سردی اندیشه و ناامیدی و غمگینی می آورد.

رنگ قرمز رنگ گرم است، گرمی تحریک کننده، و موجب طغیان و فوران گرمی و انرژی می شود. اما همین رنگ قرمز برای انسان های گرم مزاج زیان بخش است.

رنگ زرد، زرد روشن، زرد زرد نارنجی نشاط بخش است.

رنگ آجری، رنگ خاکی، گندم گون، مایل به روشنی و تیرگی، رنگ اعتدال و آرامش هستند.

افراد باید به تناسب شرایط مزاجی، خود را در معرض تماشای رنگ های متفاوت قرار دهند و از تماشای رنگ های خاصی که مخالف مزاجشان است پرهیز نمایند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *