نشانه شناسی

  1. عفونت عامل بوجود آمدن تب است، نشانه‌های آن: تشنگی و سردرد.
  2. پر شدن رگ‌هایی منتهی به چشم باعث بند آمدن عنبیه است، نشانه آن: از دست رفتن بینایی.
  3. نزله عامل زخم ریه است، نشانه آن: سرخ شدن گونه‌ها و برکشیده شدن ناخن‌ها است.