گیاهان ضد آسم (Antiasthmatica)

گیاهانی که محتوی آن ها برای مبتلایان به تشنجات ریوی همراه با آسم مفید است، عبارتند از: بلادون، ژوسکوام، تاتوره.

(برگ ها و مواد محرکه ی گل انگشتانه ارغوانی از مهم ترین و بهترین مواد برای تقویت قلب شناخته شده است و تنها پزشک پس از این که بیمار را به طور دقیق معاینه نمود می تواند آن را تجویز و مقدار مصرف آن را مشخص کند).