گیاهان ضد استفراغ (Obstipantia)

گیاهانی که باعث تسکین حرارت دودی شدید و زیاد از حد معده می شوند در این گروه قرار دارند. داروی بلامنازع این ناراحتی تریاک است (که چون جزء مواد مخدر است، قوانین مواد مخدر در مورد آن اعمال می شود). اما گیاهان سرشار از تانن (به خاطر اسید تانیک موجود در آن ها که از آن تانالبین استخراج می شود) و زغال گیاهی، پوست بلوط و همچنین ترکیبات محتوی لعاب نظیر دانه های یولاف، جوشانده ی جو، آب برنج، چای چینی نیز موثرند.

برای کودکان از هویج، سیب رنده شده(پکتین) پس از قهوه ای شدن آن، انجبار، بلوط، گل محمدی، مریم گلی، مورد، عریده و توت فرنگی استفاده می کنند.