گیاهان ضد فشارخون (Hypotensiva)

این گیاهان روی فشار خون بالا (ناراحتی های سیستم تنظیم کننده) تاثیر می گذارند. درمان این بیماری شامل رژیم غذایی و داروهای مناسب آن است. در مرحله ی آغاز بیماری فشار خون می توان از مسکن و پایین آورنده های فشار خون نظیر سنبل الطیب، یولاف، زنگ چاودار، سیر، اکلیل الملک، سرخ ولیک و رازک استفاده کرد.